Způsob instalace clony

Vyberte způsob instalace (umístění) clony, v závislosti na dveřním otvoru

Horizontální instalace

Vertikální instalace

Vertikální oboustranná instalace

Rozměry

Zadejte prosím přesné rozměry dle nákresu. (A) jako výšku, (B) jako šířku, (C) nebo (D) jako vzdálenost clony od dveřního prostoru

 m  m  m  m